Sportovně střelecký klub Uherský Ostroh

Dostavba střelnice v Uh. Ostrohu získala 3. místo v prestižní soutěži Můj projekt

Předem mého článku bych uvedla něco málo z historie objektu, který stál za to, abychom ho uvedli do stavu, v jakém je dnes. Stavba víceúčelové budovy, na kterou jsme žádali dotaci, byla zahájena v akci „Z“ v roce 1974, kdy došlo k postavení hrubé stavby přízemí a prvního patra. Rozestavěná budova potom stála ladem v areálu střelnice v tomto stavu 34 let, protože nebylo v našich silách – finančních ani fyzických budovu dokončit. Teprve v roce 2008 svitla naděje zkusit vypracovat projekt a podat žádost o dotaci z prostředků ROP Střední Morava. Vyšlo to i díky spolupráci s Městem Uh. Ostroh. Někdejší rada i zastupitelé se totiž zavázali, že nám finančně pomohou. Celková investice byla vyčíslena na 5 000 000Kč - ROP 4 400 000Kč, Město Uh. Ostroh 400 000Kč, SSK Uh. Ostroh 200 000Kč a nám začaly nemalé starosti s realizací projektu. Stavba byla zahájena v květnu roku 2009 a skončila v dubnu 2010.

A nyní pár vět – proč a pro koho jsme celou akci podnikli, co jsme zbudovali a komu dál může nová budova sloužit. Cílem projektu byla tedy dostavba rozestavěného objektu, kde jsme vybudovali menší vzduchovkovou střelnici pro naše mladé střelce. Sportovní střelba ze vzduchovek má v našem městě – Uh. Ostrohu již dlouholetou tradici a doposud jsme museli s dětmi trénovat v pronajatých prostorách, kde podmínky nebyly odpovídající tomuto sportu, ale byli jsme rádi za jakoukoliv pomoc v podobě nabídnutých prostorů. Předpokladem úspěchu každého střelce je pravidelný trénink 2x týdně po celý rok, ostatně jako u jiných sportů, proto bylo nezbytnou nutností pokusit se dostavit zázemí, které by plně vyhovovalo podmínkám pro střelbu a které by bylo zároveň naší základnou. Naši mladí střelci patří dnes už mezi republikové špičky. Několikrát již získali titul Mistr republiky na MČR mládeže. Sportovní střelba je ušlechtilý koníček, jako každý jiný sport, vede závodníky k ukázněnosti, k pěstování pevné vůle, ke schopnosti soustředit se a v neposlední řadě i k fyzické a psychické odolnosti. A vzhledem k tomu, že tento sport patří mezi olympijské disciplíny, doufáme, že i na naší střelnici může začít střílet nějaký ten budoucí olympionik.

Střelnice se také může proměnit i v kulturní zázemí pro širokou veřejnost. V sálu, který je až pro 100 osob, mohou probíhat kulturních akce, koncerty, výstavy či různé oslavy. Budovu tedy mohou využívat jak mladí střelci, tak všichni obyvatelé našeho města a širokého okolí.

Závěrem mého článku se konečně dostávám k soutěži Můj projekt. Tu vyhlásil Úřad Regionální rady ROP Střední Morava. Do soutěže se přihlásilo 432 projektů z Olomouckého a Zlínského kraje. Veřejnost tak mohla hlasovat prostřednictvím internetu po zaregistrování od 21. října do 27. listopadu a vybrat tak a zároveň podpořit nejzajímavější projekt.

Zástupci projektů označených veřejností jako nejzajímavější, mezi kterými jsme byli i my, střelci z Uh. Ostrohu, byli oceněni 30. listopadu v Přerově v hotelu JANA. Ceny byly uděleny projektům podle krajské příslušnosti. Ze Zlínského kraje si diplom a skleněnou cenu s logem hlasování Můj projekt odnesl projekt wellness hotelu Alexandria v Luhačovicích (3548 hlasů), hotel Horal ve Velkých Karlovicích (641 hlasů) a střelnice v Uherském Ostrohu (457 hlasů). V Olomouckém kraji si ceny odnesli zástupci projektů školy gastronomie v Přerově (1131 hlasů), Relax centrum Kolštejn (830 hlasů) a cyklostezka z Želechovic do Uničova (378 hlasů).

Závěrem bych chtěla za SSK Uh. Ostroh poděkovat široké veřejnosti za podporu a udělené hlasy.

BudovaSálStřelniceCenaDiplom